Hemorroïden

Hemorroïden of aambeien zijn van nature bij iedereen in beperkte mate aanwezig: het zijn een drietal trosjes van aders die de water- en luchtdichte afsluiteng van de anus garanderen.
Wanneer er echter door omstandigheden een grote druk in de buik en het kleine bekken ontstaat, kunnen deze geleidelijk aan uitzetten, vergroten en gaan bloeden. Redenen hiervoor zijn veelvuldig persen (obstipatie), zwangerschap en bevalling, cirrhotisch leverlijden (met druk op het aderlijk stelsel), ...

Gradaties:

De graad van hemorroïden wordt grosso modo in vier klassen ingedeeld, hoewel deze stilaan minder gebruikt worden.

  • Graad 1 : Normale aambeien, eventueel bloedend bij anamnese
  • Graad 2: Uitstulpend bij ontlasting, maar keren spontaan terug
  • Graad 3: Uitstulpend bij ontlasting en enkel terugkerend bij manueel duwen
  • Graad 4: Spontaan uitstulpend en niet meer terug te duwen (prolaps)

 

Behandeling:

Afhankelijk van de last die de aambeien geven zijn er verscheidene opties:
Bloedende aambeien die op zich niet echt uitstulpen:

Technieken In Detail:

A) Scleroseren

Principe : inspuiten van een sclerotische stof die de aders doet opdrogen (zoals bij beenspatader)
Behandeling: kan ambulant gebeuren en is niet pijnlijk, maar dient wel enkele malen herhaald te worden.
Complicaties: Geen, behoudens snel recidief.

B) Lasering

Principe: door middel van een LASER-fiber en toestel worden de aambeien aangeprikt en binnenin dichtgeschroeid. De meeste aambeien zijn meteen verschrompeld, bij andere duurt het tot maximaal 8 weken.
Behandeling: Deze ingreep wordt in dagziekenhuis uitgevoerd, onder algehele of spinale anesthesie en is weinig pijnlijk achteraf, met enkele minuscule wondjes. Deze ingreep voer ik zelf niet uit.
Complicaties: Geen schade aan structuren rondom.

C) Rubber Band Ligaturen Of “Barron Ligaturen”

Principe: Net boven de oorsprong van de trosjes aambeien wordt een elastiekje afgeschoten om zowel de toevoerende bloedvaten af te snoeren, als een littekenreactie te verkrijgen waardoor de aambei zowel zal verschrompelen als omhoog trekken.
Behandeling: Deze ingreep gebeurt ambulant op consultatie, zonder verdoving, maar kan achteraf soms wel pijnlijk zijn. Vooral een gevoel van aandrang kan enkele uren aanhouden. Klassieke pijnstilling moet evenwel volstaan. Successen tot 70-80% worden hiermee bereikt bij matige hemorroïden, hoewel soms meerdere sessies nodig zijn.
Complicaties: Pijn die tot een week aanhoudt. Hierop soms reflectoire ‘globus’ of onmogelijkheid tot plassen bij patiënten met onderliggend prostaatlijden.

D) HAL-RAR

Principe: Hemoroïd Artery Ligation + Recto Anal Repair : combinatie van het onderbinden van de aanvoerende bloedvaten van de aambei om deze droog te leggen en het 'reven' of optrekken van de onderliggende uitstulpende aambei. Deze methode kan vrij grote aambeien doen verdwijnen.
Behandeling: Deze ingreep wordt in dagziekenhuis uitgevoerd, onder algehele of spinale anesthesie en kan pijnlijk zijn. Ook hier kan de eerste dagen een uitgesproken gevoel van aandrang aanhouden, gezien er intern ‘opgetrokken’ aambeien samengepakt zitten die geleidelijk aan verschrompelen. Dit verdwijnt geleidelijk.
Complicaties: Pijn die tot een week aanhoudt. Hierop soms reflectoire ‘globus’ of onmogelijkheid tot plassen bij patiënten met onderliggend prostaatlijden. Tot 5-10% recidieven.

E) Longo Hemorroïdopexie

Principe: een geautomatiseerde 'stapling' techniek waarbij een 'donut' van het slijmvlies ter hoogte van de aanvoerende bloedvaten wordt weggeniet. Hierbij wordt de toevoer naar de hemorroïden afgesloten en gelijktijdig het uitpuilende weefsel naar boven opgetrokken.
Behandeling: Deze ingreep wordt in dagziekenhuis uitgevoerd, onder algehele of spinale anesthesie en kan fors variëren qua pijnsensatie. Ook hier kan een gevoel van aandrang aanhouden, gezien er intern ‘opgetrokken’ aambeien samengepakt zitten die geleidelijk aan verschrompelen.
Ook wanneer er sprake is van een pure 'slijmvlies' uitstulping, of mucosale prolaps zónder hemorroïden, kan deze techniek gebruikt worden om circulair een ring van overtollig slijmvlies weg te nieten.
Complicaties: Vooral bloeding, soms infectie. Wanneer er te veel darmwand wordt meegenomen is er theoretisch kans op lekkage. Ook een persisterend gevoel van aandrang en moeilijk uitstellen (urgency genaamd) kan zich ontwikkelen.

F) Milligan En Morgan

Principe: Radicale resectie van de betrokken pijlers tot op de vaatsteel ervan met bekomen van open wondes waartussen een huidbrugje blijft bestaan. Deze techniek is slechts voorbehouden voor zeer grote hemorroïden, falen van andere therapieën, of diegenen die permanent uitstulpen. Dit omdat de techniek puur chirurgisch is en grote wonde achterlaat die spontaan moeten helen. In deze besmette regio gaat dit evenwel traag. Wondzorg bestaat meestal slechts uit frequent spoelen, maar zorgt hiermee wel voor een werkonbekwaamheid tot enkele weken.
Behandeling: gebeurt steeds onder algehele of spinale verdoving met soms een overnachting om de bloeding te observeren. Successen zijn evenwel hoog tot 90% en daarom de meest radicale oplossing.
Complicaties: Pijn gepaard gaande met langdurige wondzorg. Ook soms nabloeding of infectie.